לוח פעילויות

יום א' | 19:30 – מתחילות

יום ב' | 19:30 – מתחילים (גברים)

יום ג' | 9:00 – הריון+ מתחילות

יום ג' | 18:30 – טרום מתחילות עם אסתר איסקוב.

יום ג' | 20:00 – רמה 1 (נשים)

יום ד' | 9:00-10:30 (אפשרי גם עד  12:00) – מתקדמות

יום ד'  | 17:45 – ילדות (6-11)

יום ד'  | 18:30 – נערות

יום ד'  | 20:00 – מתחילים (גברים)

יום ו' | 9:00 –  רמה 1 (נשים)