מחירון

שיעור נסיון – 50 ש"ח 

מנוי:

5 שיעורים – 400 ש"ח

10 שעורים – 760 ש"ח

20 שעורים – 1450 ש"ח.

בלתי מוגבל חודשי  – 600 ש"ח